Erdő, erdő, erdő…

A füstelszívó helyet kell, hogy kapjon minden olyan zárt helyen, ahol emberek sokasága fordulhat meg.

Füstelszívó

Füstelszívó

Ha megkérdeznénk az embereket, hogy milyen halálnemtől tartanak a leginkább, talán a közlekedési baleset lenne a leggyakoribb válasz. De hogy a tüzet, mint életet fenyegető elemet nem sokan hoznák fel, az is biztos. Ennek ellenére szabály kötelezi mindazokat a zárt helyeket, ahol tűz üthet ki, hogy az ilyenkor keletkező füst ellenében füstelszívó berendezéseket szereltessenek fel. Ezzel el lehet azt érni, hogy a lángok következtében keletkező füst ne okozzon egészségügyi problémát. Ha ugyanis kitör a tűz, és elkezd égni minden, akkor ott az éghető anyagokból felcsapó mérgező füst már előbb képes lesz végezni a bent rekedt, a halálos füstöt belélegző emberekkel, mintsem hogy a lángok ropogósra sütnék őket. A füstelszívó berendezéseknek nem meglepő módon tűzállónak kell lenniük, hiszen ha a lángok a füstelszívóban is kárt tudnak tenni, akkor a berendezés nem tudja ellátni a feladatát. Éppen ezért a megépítendő füstelszívó kritériumai között ott szerepel az is, hogy legalább 2 órán át el kell viselnie a 400 fokos meleget is. A Spiko-Rex Kft. füstelszívói mind képesek megfelelni ennek az elvárásnak, így nyugodt szívvel telepíthetőek társasházakba, közösségi helyiségekbe, bevásárló-központokba, szórakozóhelyekre.